Ga naar de inhoud

't Stationnetje Onbeperkt Meedoen

Met ‘t Stationnetje Onbeperkt Meedoen! willen we jongeren die tegen een zichtbare of onzichtbare drempel aanlopen succesvol begeleiden naar onderwijs en/of werk, ondernemerschap. Gedurende de deelname aan ’t Stationnetje doen jongeren levensvaardigheden op die ze helpen om zelfsturing en invloed te hebben of te krijgen op zichtbare en onzichtbare barrières in het onderwijs of in hun werkomgeving. Hiermee willen we het toekomstperspectief voor jongeren verbeteren en de toegang tot werk, onderwijs en ondernemschap verbeteren. jongeren staan bij t’stationnetje zelf aan het roer en krijgen de juiste steun om stappen te kunnen zetten en eigen gestelde doelen te realiseren.

In eerste instantie is het wegnemen van fysieke drempels natuurlijk wenselijk, maar uit de verhalen die we van jongeren terugkrijgen blijken juist de onzichtbare drempels zo hardnekkig. Zoals een jongere zei “Je kan aan mijn buitenkant niet zien wat mijn binnenkant nodig heeft om mee te kunnen doen, ze denken altijd dat ik niet wil ”. Daar willen we graag verandering in aanbrengen, deze jongeren verdienen een kans om mee te doen, gehoord en gezien te worden, om zo zichzelf te ontwikkelen tot veerkrachtige burgers.

Bekijk ook de website van ELFPO

“Onbeperkt meedoen geeft kansen om het toekomstperspectief te verbeteren en de toegang tot werk, onderwijs en ondernemschap voor jongeren met zichtbare en onzichtbare drempels te minimaliseren. “

“Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland (ELFPO) investeert en steunt de ontwikkeling van de platteland regio.”