Ga naar de inhoud

Team

Nienke

Contactpersoon Tytsjerksteradiel

Janneke

Projectleidster

Lydia

Contactpersoon Achtkarspelen

Jongerenopbouwwerkster Buitenpost

Hidde

Jongerenopbouwwerker MDT Onderwijs Tytsjerksteradiel

Ramona

Jongerenopbouwwerkster MDT Onderwijs Tytsjerksteradiel

Ylsa

Jongerenopbouwwerkster Surhuisterveen

Stagecoördinator

Ismay

Jongerenopbouwwerkster Burgum op gebied van

LHBTI en Duurzaamheid

Martijn

Jongerenopbouwwerker Achtkarspelen

Patrick

Jongerenopbouwwerker Achtkarspelen

Freerk

Jongerenopbouwwerker Hurdegaryp

Onze collega's in Opleiding

Stage bij ’t Stationnetje? Neem contact op met  Ylsa:

ylsa.devries@kearn.nl