Ga naar de inhoud

’t Stationnetje is een project ontwikkeld vanuit Kearn Welzijn. Zonder Kearn Welzijn en onze partners kan ’t Stationnetje niet bestaan. We zijn dan ook erg blij dat deze partners ons subsidieren, met ons samenwerken en meedenken. Onder andere ontvangt t’Stationnetje subsidie van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland (ELFPO), de steun help ons om jongeren te helpen in het behalen van doelen.